Tuesday, 5 November 2019

What is science for?


Remember:


1. Prepare the speech (15-20 sentences presenting your poster and answering the question what is science for)

2. Record your speech (every person must record his/her own speech)

3. Take a photo of your poster.

4. Place your poster on the padlet: https://padlet.com/art_baranowski/se5vhmghy5lg

5. During lesson you will be presneting your poster as a group. Learn the text by heart!

6. Good luck!


Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet


Monday, 30 September 2019

“Nauka w służbie ludzkości”


Zrobione przy pomocy aplikacji Padlet


Konkurs

- “Nauka w służbie ludzkości”

- czyli rzecz o przekraczaniu barier, łamaniu stereotypów, przesądów i wierzeń - na przestrzeni dziejów”

Prezentacja wybitnych naukowców i ich osiągnięć w formie plakatów online oraz wydruków.

- deadline 15-16.10.2019


Young Students as Critical Science Detectives in Open Science Schooling Erasmus+ project.

https://criticalsciencedetectives.blogspot.com/Tematy:
Teorie, hipotezy - wierzenia, mity, teorie spiskowe i "fake news"


Kilka plakatów - 4-5 na klasę. Każda grupa przygotowuje 2-3 zagadnienia na jednym plakacie w formacie A3 i przesyła do mnie jako PDF i JPG (lub PNG) oraz udostępnia do edycji z platformy canva.


Co to jest Teoria Naukowa?
Co to jest hipoteza.
Jakie są podstawy nauki?
Jaka jest różnica między mitem, wierzeniem, "teorią spiskową", manipulacją i fake news'ami.
Kula Ziemska jest płaska.
Teoria samorództwa - życie powstaje spontanicznie
Witalizm - hipoteza witalistyczna
Kreacjonizm - formy żywe zostały stworzone
Serce jest ośrodkiem uczuć.
Geocentryzm - Ziemia centrum wszechświata
Choroby są skutkiem grzechu
Drzewo aby rosnąć pobiera substancje głównie z gleby.
Czas jest stały we wszechświecie.
Wiek ziemi to zaledwie 6-10 tys.lat.
Upuszczanie krwi w przypadku choroby przynosi poprawę stanu zdrowia.
Leki homeopatyczne są skuteczne!
Czarownice naprawdę istniały! ba płonęły nawet na stosie!
Ludzka dusza waży 21 gramów,
W niebie znajduje się świat nadprzyrodzony.
Rzucanie klątwy lub uroku jest skuteczne.

Mitologia współczesna

Pasma wąskich chmur są źródłem celowo rozpylanych w powietrzu trucizn

Szczepionki są niebezpieczne dla życia i zdrowia człowieka - powodują autyzm

Emisja dwutlenku węgla nie ma wpływu na ocieplanie klimatu 

Czy politycy zawsze "kłamią", manipulują, nie mówią pełnej prawdy? 


Praca domowa
Przeczytać artykuł: https://www.glospedagogiczny.pl/artykul/obalanie-pseudonaukowych-teorii-poradnik-praktyka
ciekawostka:
https://gadzetomania.pl/20775,top-5-niezwyklych-koncepcji-naukowych,all